เชียงราย

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการในพระราชดำริ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สืบสานศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีของ ชาวไทยภูเขาและชาวไทยภาคเหนือให้คงอยู่
ตลอดไป

70-ways-of-king

จากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อครั้งอดีต ทำให้วันนี้โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ กลายมาเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เผยความงดงามทั้งทัศนียภาพ และวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสาน จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน ที่ผู้คนแวะเวียนมาสูดอากาศบริสุทธิ์ ชมนานาพรรณไม้ที่งอกงาม และสัมผัสทัศนียภาพอันร่มรื่นสบายตาอย่างไม่ขาดสาย

ดูทริปศึกษาดูงาน

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยว

พิเศษ

เที่ยวถิ่นไทย รับจัดกลุ่มทัวร์ จัดกรุ๊ปเป็นหมู่คณะ ด้วยทริปที่คุ้มค่า พร้อมการดูแลจากไกด์มืออาชีพ สนุกสนานตั้งแต่ขึ้นรถ หรือ ทริปผู้สูงอายุ กรุ๊ป ศึกษาดูงาน ชมรมผู้สูงอายุ?

เที่ยวถิ่นไทย รับจัดสัมมนา จัดกรุ๊ปท่องเที่ยวอย่างเต็มรูป ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

พร้อม ทีมบิวดิ้งค์ ให้ทุกท่านได้สนุก เกมต่างๆ อาหารพร้อมเครื่องดื่มบนรถบัส?

เที่ยวถิ่นไทย จัดกลุ่มทัวร์ ศึกษาดูงาน ตามรอยพระบาท 70 เส้นทาง จาก ท่องเที่ยวไทย ในราคาประหยัด พร้อม วิทยากร บรรยาย เพื่อความลึกซึ้งในโครงการพระราชดำริ และ ได้ประโยชน์จากการดูงานให้มาก และ คุ้มค่าที่สุด