ดูงานเชียงคาน

พิเศษ

คณะเทศบาลอบต.คูสะคาม จาก สกลนคร ร่วมเดินทาง 85 ท่าน ศึกษาดูงาน ณ เชียงคาน และ เขาค้อ 3 วัน 2 คืน ครับ เป็นการเดินทางที่สนุกสนาน และ มีการแก้ปัญหาระหว่างเดินทางมากมาย การดูงาน ในแต่ละที่ จะเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง พร้อมการผ่อนคลายกับวิวสวยๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

สถานที่พักในการไปศึกษาดูงาน เป็นที่พักสัมมนา อยู่ติดริมแม่น้ำโขง พร้อมห้องพัก VIP และจัดเลี้ยงคาราโอเกะ 

ท่องเที่ยว

พิเศษ

เที่ยวถิ่นไทย รับจัดกลุ่มทัวร์ จัดกรุ๊ปเป็นหมู่คณะ ด้วยทริปที่คุ้มค่า พร้อมการดูแลจากไกด์มืออาชีพ สนุกสนานตั้งแต่ขึ้นรถ หรือ ทริปผู้สูงอายุ กรุ๊ป ศึกษาดูงาน ชมรมผู้สูงอายุ?

เที่ยวถิ่นไทย รับจัดสัมมนา จัดกรุ๊ปท่องเที่ยวอย่างเต็มรูป ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

พร้อม ทีมบิวดิ้งค์ ให้ทุกท่านได้สนุก เกมต่างๆ อาหารพร้อมเครื่องดื่มบนรถบัส?

เที่ยวถิ่นไทย จัดกลุ่มทัวร์ ศึกษาดูงาน ตามรอยพระบาท 70 เส้นทาง จาก ท่องเที่ยวไทย ในราคาประหยัด พร้อม วิทยากร บรรยาย เพื่อความลึกซึ้งในโครงการพระราชดำริ และ ได้ประโยชน์จากการดูงานให้มาก และ คุ้มค่าที่สุด

ทัวร์หมู่คณะจันทบุรี

เที่ยวถิ่นไทย รับจัดทัวร์หมู่คณะด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี พร้อมการศึกษาดูงาน ด้วยการดูแลจากทีมไกด์ มืออาชีพ เกมสนุกๆบนรถ 

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

จากที่เคยทำหน้าที่ศูนย์พัฒนาวิจัยพันธ์ุพืชแต่เพียงอย่างเดียว ณ ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ได้กลายเป็นอีกหนึ่งปลายทางยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ที่แสวงหาความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและความอบอุ่น ในการดูแลต้อนรับขับสู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น นอกจาก ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่มีความลาดชันค่อนข้างสูง ทำให้เกิดวิวทิวทัศน์ที่ต้องตา ตรึงใจ เหมาะกับการพักผ่อนในช่วงวันหยุด ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหน


 ที่นี่เน้นงานวิจัย ปลูกเห็ดหอมและกาแฟ ภายใน พื้นที่กว่า 4 ไร่ มีการเตรียมเพาะกล้าให้กับเกษตรกร ใครที่ชื่นชอบดอกไม้งามหาชมยาก ก็สามารถเข้าชม หมู่ไม้กระถางที่จัดให้ชมภายในศูนย์ฯ อาทิ ต้นบีโกเนีย กล้วยไม้ปีกผีเสื้อและอื่นๆ เรียงรายอยู่ในเรือนเพาะชำ ให้ได้ซื้อหาติดไม้ติดมือกลับบ้าน ใครที่ต้องการค้างคืนโครงการหลวงตีนตกก็มีห้องพักดีไซน์เก๋ ราคากันเอง
ไว้บริการอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม

ดูงาน-เชียงใหม่

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทัศนียภาสวยงามเสมือนจินตนาการที่เกิดขึ้นจริง สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ อันวิจิตรตั้งตระหง่านเหนือมวลดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ และมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากร้อยเหตุผลที่นักท่องเที่ยวควรค่าแก่การมาเยือน พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีลักษณะสถาปัตยกรรม
แบบไทยประยุกต์เป็นเรือนหมู่ ในปี พ.ศ.2504  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ขึ้นบนดอยบวกห้าตำบลสุเทพ เพื่อใช้เป็นที่ประทับในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน มาประทับแรมที่จังหวัด เชียงใหม่ และเพื่อรับรองพระราชอาคันตุกะ โดยใช้รับรอง  สมเด็จพระเจ้าเฟรดเดริคที่ 9 และสมเด็จพระราชินี อินกริด แห่งเดนมาร์ค เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2505  พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่
ท่องเที่ยว ที่สวยงามตระการตาเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมที่ประทับของพระราชวงศ์ได้อย่างใกล้ชิด ได้ศึกษาประวัติศาสตร์การเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศของพระราชอาคันตุกะ และยลโฉมสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่วิจิตรงดงามแห่งหนึ่ง

เดอะแมสมีเดียกรุ๊ป, รับจัดสัมมนา, ศึกษาดูงาน, กลุ่มทัวร์ เพื่อการสัมมนา, ศึกดูงานเทศบาล อบต

ดูงานชาและพืชน้ำมัน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันจ.เชียงราย

จากเมล็ดชาหน้าตาคล้ายเกาลัดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯได้พระราชทาน ให้กับ
มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อศึกษาหาวิธีนำมาปลูก ในไทย วันนี้จึงเกิดศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันขึ้น
เพื่อสานต่อพระราชดำริ เป็นโครงการที่น่าไปศึกษาดูงาน อีกโครงการหนึ่ง ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด

อ่านต่อ

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง

ศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาและ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ เกษตรกร โดยเน้น การปลูกผักภายใต้ โรงเรือนและลดการใช้สารเคมี

?ความยั่งยืนและสร้างรากฐานอาชีพภายในชุมชนอย่างมั่นคง วันนี้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ไม่เพียงเป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีระบบ อนุรักษ์ดินและน้ำที่ดีเพียงเท่านั้น บ้านผาตั้งยังกลาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในบทบาทชุมชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งสำคัญของจังหวัดเชียงราย
เที่ยวถิ่นไทย รับจัดทริปศึกษาดูงาน พร้อมวิทยากรในการให้ความรู้ตามรอยพระบาท?

อ่านต่อ

 

อ่านเพิ่มเติม

เชียงราย

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการในพระราชดำริ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สืบสานศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีของ ชาวไทยภูเขาและชาวไทยภาคเหนือให้คงอยู่
ตลอดไป

70-ways-of-king

จากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อครั้งอดีต ทำให้วันนี้โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ กลายมาเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เผยความงดงามทั้งทัศนียภาพ และวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสาน จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน ที่ผู้คนแวะเวียนมาสูดอากาศบริสุทธิ์ ชมนานาพรรณไม้ที่งอกงาม และสัมผัสทัศนียภาพอันร่มรื่นสบายตาอย่างไม่ขาดสาย

ดูทริปศึกษาดูงาน

อ่านเพิ่มเติม

เที่ยวเวียดนาม

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน เดินทางโดยรถ
เส้นทางของตะเข็บชายแดนที่ยังอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติ ความสวยงามในอีกหนึ่งในความแตกต่าง ของ 3 ประเทศ แลกเปลี่ยน วัฒนธรรม 3 ภาษา กินข้าว 3 ประเทศในวันเดียว
สุดคุ้ม การย้อนชมอดีต์ อุโมงค์วินม็อค ประเทศที่ 2 มรดกโลก สุดแสนจะโรแมนติก ฮอยอัน ที่เรารู้จัก ในนาม ฮอยอันฉันรักเธอ พลาดไม่ได้กับขึ้นกระเช้าลอยฟ้า สู่ยุโรบของเวียดนาม บาน่าฮิล ตื่นเต้นเร้าใจ กับเครื่องเล่นฟรี มากมายกว่า 20 ชนิด
4 วัน 3 คืน

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%871

ราคานี้รวม
1. อาหารเช้า ที่มุกดาหาร – อาหารกลางวัน วันกลับ
2. รถบัส 35ที่นั่ง
3 ที่พักมุกดาหาร 1 คืน
4. ไกด์ไทย ไกด์ลาว ไกด์ เวียด
5. ที่พักระดับ 3 ดาว ที่เวียดนาม 3 คืน
6. ประกันการเดินทาง 1 ล้านบาท
7. เอกสารด่าน
8. น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
9. ของว่างระหว่างมื้อ 1 / วัน

สอบถามทริปเพิ่มเติมได้ที่

081-909-0810?

อ่านเพิ่มเติม